ODYSEA LIDSKÉHO DUCHA: HLEDÁNÍ SMYSLU UMĚNÍ, PRAVDY VĚKU A DUCHA SVĚTA HRANOLEM HUMANITNĚVĚDNÉ HERMENEUTIKY


Miroslav Mikulášek
Odysea lidského ducha: Hledání smyslu umění, pravdy věku a ducha světa hranolem humanitněvědné hermeneutiky

Kniha prof. Miroslava Mikuláška je reflexí více než dvaapůltisícileté platónsko-aristotelské tradice umění interpretace a zaměřuje se na hledání vědního paradigmatu této disciplíny v širším dějinném kontextu. Autor v díle sumarizuje metodologické aspekty hlubinné hermeneutiky, poukazuje na myšlenkovou provázanost západního intelektu se spiritualitou východního světa a soustředí se na hledání samotného smyslu a pravdy umění i bytí v proměnách dějin lidského myšlení od antiky až po současnost. V centru jeho pozornosti stojí poznávání tajemství ingenia tvůrčího ducha a hledání klíče nejenom k nitru samotného tvůrce, ale i k duši epochy, v níž se dílo zrodilo. Myšlenka poznání světa skrze slovo se vine a prostupuje celou knihou. Na příkladu románu Mistr a Markétka od ruského spisovatele M. Bulgakova je současně detailně ukázáno, že i umění slova má svou duši. Samotný autor pak prostřednictvím této své filozofující literárněvědné výpovědi rozmlouvá se čtenářem s cílem probudit jeho myšlení, vzkřísit v něm zájem o mravní řád i fungování světa a společně s ním se dobrat pravdy.

Prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc. (*1930) je literární vědec, slavista, komparativní genolog, hermeneutik; někdejší člen Obce spisovatelů, Literárněvědné společnosti při AV ČR, vedoucí katedry slavistiky FF MU v Brně (1980–1995) a v současnosti emeritní profesor Ostravské Univerzity.


Počet stran     356
Typ     Vázaná
Rok vydání     2020
ISBN     

ODYSEA LIDSKÉHO DUCHA: HLEDÁNÍ SMYSLU UMĚNÍ, PRAVDY VĚKU A DUCHA SVĚTA HRANOLEM HUMANITNĚVĚDNÉ HERMENEUTIKY


Miroslav Mikulášek
Odysea lidského ducha: Hledání smyslu umění, pravdy věku a ducha světa hranolem humanitněvědné hermeneutiky

Kniha prof. Miroslava Mikuláška je reflexí více než dvaapůltisícileté platónsko-aristotelské tradice umění interpretace a zaměřuje se na hledání vědního paradigmatu této disciplíny v širším dějinném kontextu. Autor v díle sumarizuje metodologické aspekty hlubinné hermeneutiky, poukazuje na myšlenkovou provázanost západního intelektu se spiritualitou východního světa a soustředí se na hledání samotného smyslu a pravdy umění i bytí v proměnách dějin lidského myšlení od antiky až po současnost. V centru jeho pozornosti stojí poznávání tajemství ingenia tvůrčího ducha a hledání klíče nejenom k nitru samotného tvůrce, ale i k duši epochy, v níž se dílo zrodilo. Myšlenka poznání světa skrze slovo se vine a prostupuje celou knihou. Na příkladu románu Mistr a Markétka od ruského spisovatele M. Bulgakova je současně detailně ukázáno, že i umění slova má svou duši. Samotný autor pak prostřednictvím této své filozofující literárněvědné výpovědi rozmlouvá se čtenářem s cílem probudit jeho myšlení, vzkřísit v něm zájem o mravní řád i fungování světa a společně s ním se dobrat pravdy.

Prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc. (*1930) je literární vědec, slavista, komparativní genolog, hermeneutik; někdejší člen Obce spisovatelů, Literárněvědné společnosti při AV ČR, vedoucí katedry slavistiky FF MU v Brně (1980–1995) a v současnosti emeritní profesor Ostravské Univerzity.


Počet stran     356
Typ     Vázaná
Rok vydání     2020
ISBN     978-80-7465-416-9
Rozměry     140 x 205 mm


Rozměry     140 x 205 mm


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ODYSEA LIDSKÉHO DUCHA: HLEDÁNÍ SMYSLU UMĚNÍ, PRAVDY VĚKU A DUCHA SVĚTA HRANOLEM HUMANITNĚVĚDNÉ HERMENEUTIKY

  • Product Code: ODYSEA LIDSKÉHO DUCHA: HLEDÁNÍ SMYSLU UMĚNÍ, PRAVDY
  • Availability: 3
  • 359CZK

  • Ex Tax: 359CZK