Kniha testů pro budoucí astronauty

978-80-7378-411-9

Podtitul: Máš na cestu do kosmu?

Autor     Tim Peake / ESA

Formát     160 x 235 mm
Počet stran     272, z toho dvě barevné přílohy
Vazba     lepená, V2
Vydání     1.; 2020
Více informací

Kniha vychází ze zkušeností britského astronauta Tima Peaka a zve čtenáře k pokusu o splnění vstupního a výcvikového programu Evropské kosmické agentury (ESA). 100 testů v rozsahu od nižší po nesmírně vysokou obtížnost bylo sestaveno mnoha trenéry astronautů ESA i samotnými bývalými astronauty. Čtenáře prověří a zaujmou hlavolamy zaměřené na obrazové vnímání a logické uvažování, testy paměti a soustředění, matematické výpočty z hlavy, kvízy vyžadující vlohy pro cizí jazyky, psychologické profily, úlohy z týmové práce a vedení, zkoušky přežití a mnoho dalšího. Kniha je určena pro čtenáře od středoškolského věku. Kromě množství černobílých ilustrací k zadání úloh má i dvě barevné přílohy dokumentující různorodost výcviku budoucích astronautů.

Tim Peake je astronautem ESA. 18. června 2016 se vrátil na Zemi  z mise Principia trvající 186 dní, v jejímž rámci  pracoval na Mezinárodní vesmírné stanici na projektu Expedition 46/47. Je také testovacím pilotem a sloužil v Britském vojenském letectvu. Tim je rovněž spolupracovníkem řady britských vědeckých, leteckých a na vesmír orientovaných organizací. Kromě toho je také ambasadorem STEM. Je ženatý a má dva syny.

Evropská vesmírná agentura (ESA) je evropskou branou do vesmíru. Jejím úkolem je směřovat vývoj evropského působení na poli výzkumu vesmíru a zajišťovat, že investice do průzkumu vesmíru budou nadále přinášet prospěch obyvatelům Evropy a celého světa. ESA je mezinárodní organizace s 22 členskými státy. V ESA pracuje kolem 2200 zaměstnanců ze všech členských států. Zahrnují astronauty, vědce, inženýry, specialisty na informatiku a administrativní pracovníky.

Anglický originál vydalo nakladatelství Century

Překlad:  Ivana Rybecká8
ÚVOD
V rukách držı́š manuál, který bych si býval přál mı́t, když jsem se
hlásil na pozici astronauta.
Astronaut je povolánı́ jako žádné jiné. Z odhadovaných
100 miliard lidí, které kdy žily na planetě Zemi, pouhých
557 někdy cestovalo do kosmu (v době psanı́ této knihy).
Na seznamech vysněných kariér se sice astronaut obvykle objevuje
vysoko, nenı́ však mnoho povolánı́, kde by bylo méně volných
pozic. Já jsem se přihlásil společně s tisı́ci dalšı́ch, ale v roce
2009 nás uspělo pouze šest. Byl to prvnı́ výběr astronautů
v Evropě za deset let. Nenı́ možné jednoduše jı́t studovat na univerzitu
jak se stát astronautem. Kariérnı́ poradce vám žádný
garantovaný postup k této kariéře nedoporučı́ – žádný takový
neexistuje.
Ačkoli stát se astronautem nenı́ jednoduché – samozřejmě to
byla ta nejnáročnějšı́ věc, jakou jsem kdy udělal – nikdy nebyla
vhodnějšı́ doba k uvažovánı́ o tom, zda se stát kosmickým cestovatelem,
než nynı́. Na dohled jsou nesmı́rně zajı́mavé mise na
Měsı́c, Mars a ještě dál. Naše technologie se neuvěřitelným tempem
zdokonalujı́, stejně jako naše vědecké znalosti o dlouhodobém
pobytu člověka v kosmu. Dı́ky úzké spolupráci kosmických
agentur a soukromých společnostı́ tu brzy bude k dispozici mnohem
vı́c mı́st pro cesty do kosmu, než kdy dřı́ve.
Cı́lem této knihy je přiblı́žit a vysvětlit výběr a trénink astronautů,
stejně tak jako nalézt a otestovat přı́padné budoucı́ kandidáty
kosmonautiky. Kniha postupuje přesně podle jednotlivých
fázı́ a kritériı́ poslednı́ho uskutečněného výběrového testu ESA
i tréninkových programů, které mu následovaly.
KNIHA TESTŮ PRO BUDOUCÍ ASTRONAUTY
9
Kniha je z části kvı́zem a z části návodem. Obsahuje skutečné
hlavolamy, testy a cvičenı́, které se předkládajı́ astronautům
ESA před misemi na Mezinárodnı́ kosmickou stanici
(ISS). Navı́c zkoumá prvky testů, které by mohly být použity při
budoucı́ch výběrech astronautů pro mise na Měsı́c, Mars a dále.
Kniha je rozdělena do čtyř částı́ a zahrnuje součásti výběrového
testu ESA:
• Prvnı́ kolo: Tvrdé dovednosti
• Druhé kolo: Měkké dovednosti
• Třetı́ kolo: Lékařská prohlı́dka
• C

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Kniha testů pro budoucí astronauty

  • Product Code: Kniha testů pro budoucí astronauty
  • Availability: 1
  • 380CZK

  • Ex Tax: 380CZK