VZDĚLÁNÍ – SPOLEČNOST – HOSPODÁŘSTVÍ: UTVÁŘENÍ PROFESNĚ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY V PŘEDLITAVSKU OD POLOVINY 19. STOLETÍ DO ROKU 1914 NA PŘÍKLADU RAKOUSKÉHO SLEZSKA

Petr Kadlec
       
Vzdělání – společnost – hospodářství: Utváření profesně vzdělávací infrastruktury v Předlitavsku od poloviny 19. století do roku 1914 na příkladu rakouského Slezska

Autor v obsáhlé monografii analyzuje interakce mezi hospodářským a sociálním vývojem, státní správou, společností, zástupci hospodářské sféry a tou částí vzdělávacího systému, která měla připravit kvalifikované pracovní síly pro tovární průmysl, řemesla, zemědělství, obchod a částečně i služby.
Ve zvoleném časovém úseku odkrývá okolnosti vzniku odborných škol a mimoškolních vzdělávacích alternativ, formování učebních plánů, sleduje proměnu skladby žactva i kvalifikačního profilu absolventů. Zaznamenává reakci vzdělávacího sektoru na dlouhodobé a stále intenzivnější modernizační procesy i na konjunkturální výkyvy hospodářství a změny hospodářské politiky státu.Hlavní přínos knihy spočívá v širokém uplatnění komparace a v propojení témat, která byla doposud zkoumána odděleně. Autor vychází z rozboru postojů k profesnímu vzdělávání na centrální, zemské, regionální a lokální úrovni. Dále studuje angažmá státu, lokální a zemské samosprávy, profesních organizací a společenstev i reprezentativního vzorku konkrétních podniků a jedinců z řad politických a hospodářských elit. Rozvoj profesně vzdělávací infrastruktury je představen v celopředlitavském (rakouském) kontextu se zvláštním zaměřením na region rakouského Slezska.


V perspektivě předlitavské části habsburské monarchie přináší kniha užitečné srovnání i s jejími dalšími provinciemi (zejména Čechy, Morava, Dolní Rakousy, Halič).

    Bližší informace
    O autorovi

Počet stran     672
Typ     Vázaná
Rok vydání     2021
ISBN     978-80-7465-461-9
Rozměry     157 x 235 mmWrite a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

VZDĚLÁNÍ – SPOLEČNOST – HOSPODÁŘSTVÍ

  • Product Code: VZDĚLÁNÍ – SPOLEČNOST – HOSPODÁŘSTVÍ
  • Availability: 1
  • 599CZK

  • Ex Tax: 599CZK