Pájův  TEXový  svět   Pavel StřížISBN 978-80-87106-98-3
Pájův TEXový svět
OBSAH
TABLE OF CONTENTS
Úvodní slovo autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PF2020! aneb Když nestačí ani R, ani TEX . . . . . . . . . . . . . 11
1. Problém typu word cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. První dojmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Zdárné kroky s knihovnou gglogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. První krok s knihovnou raster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5. Druhý krok s knihovnou raster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6. Sesypání šestiúhelníkových nálepek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7. Luujeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.1. Výběr s vracením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.2. Výběr bez vracení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.3. Výběr bez vracení s vracením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8. R + Lua + TEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9. Závěrečné tipy: ještě jedno ohlédnutí za R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9.1. Zjištění barvy konkrétního pixelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9.2. Výpis všech barev v obrázku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9.3. Pracovní zobrazení obrázku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Balíček pgfplots: O tvorbě jednoho grafu na zakázku . 22
1. O grafu samotném. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. O pgfplots z TEXového světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
0. Ukázky 3D grafů a zároveň geometrických klamů . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Skládačky mozaiky aneb dílky hrají svůj part . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1. Stupňovité měřítko vodorovných os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2. Násobné hlavní a vedlejší svislé osy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3. Nastavitelná mřížka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4. Objekty vkládané do grafu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5. Výpočty ze vstupních dat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6. Data vykreslená jako uzly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7. Přímá interakce s TEXem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5
Obsah
4. Bonusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8. Zvětšování grafu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9. Běžící grafová housenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
X. Stříhání grafu místo Závěru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5. Post Mortem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
TEXLive 2020: Novinky v TEXovém světě. . . . . . . . . . . . . . . . 34
1. Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2. Novinky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1. Balíček nicematrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2. Balíček witharrows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.3. Balíček siunitx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4. Balíček tikz-network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.5. Balíček xlop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.6. Balíček codeanatomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.7. Balíček mercatormap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.8. Balíček tcolorbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.9. Balíček tikz-planets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.10. Balíček emoji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.11. Balíček pgfornament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.12. Za pozornost ještě stojí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3. METAPOST ztracen a nalezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4. Co dodat závěrem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Postřehy nejen k sazbě matematiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1. Znaky a písma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.1. Nové přírůstky: úplná sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.2. Nové přírůstky: neúplná sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.3. Rozšíření IBM Plex v roce 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.4. Ze světa pravolevé sazby matematiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2. Proměnlivá velikost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3. Užití barvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4. Kresba znaků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5. Popisky grafu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6
Pájův TEXový svět
Vítejte ve světě animací!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1. O animacích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2. animate v2020-04-25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.1. METAPOST v2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.2. PStricks v2.97 a nespočet jeho balíčků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.3. Asymptote v2.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.4. TikZ v3.1.5b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3. Okular v20.04-1: zobrazení animace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4. Vstup do světa xml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5. dvisvgm v2.9.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6. animate + dvisvgm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7. svganimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
8. Hello, world! od balíčku media4svg v0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
9. Náhled na interaktivitu závěrem: LATEX2JS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Několik postřehů k Asymptote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1. Vzpomínky na Asymptote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2. Instalace Asymptote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3. WebGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4. Ovládání TEXové proměnné mimo TEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5. Generování asy souborů přes R: jednoduchá ukázka . . . . . . . . 78
6. Generování asy souborů přes R: pokročilejší ukázka . . . . . . . . 80
První kontakt s programem Manim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1. Mohou za to kvaterniony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2. Hello World! aneb Manim animuje čtverec na kolečko . . . . . . 83
3. Hlouběji u spuštění z příkazového řádku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4. Inspirativní zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5. Otázky a odpovědi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.1. Jak řešit diakritické znaky? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.2. Lze zařadit TikZ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7
Obsah
5.3. Lze animovat matematiku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.4. Lze animovat kandži?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.5. Lze animovat výstupy z teorie grafů? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.6. Lze animovat diagramy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6. Co s programem Manim neumím? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Sbohem, drahý Karle, sbohem! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1. Setkávání se s panem doktorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2. Nakladatelství Prometheus a JČMF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3. Matematická olympiáda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4. Matematický ústav AV ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5. Byl jednou jeden pan doktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
PF2021! aneb Není šum jako šum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
1. Úvodem pár vzpomínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
2. PF aneb Základ černobíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
3. 2021 aneb Přes stupně šedi do barvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
3.1. Robert Bridson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.2. Ken Perlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.3. Steven Worley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4. Koule na místo vykřičníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
5. ČStS aneb Vzorky pomocí procedurálních textur . . . . . . . . . . .106
6. Kompletace novoročenky místo Závěru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Plánovací kalendář 2020+2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Rejstřík termínů, balíčků, knihoven a programů . . . . . . .110
Jmenný rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Tiráž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
8
Pájův TEXový svět
ÚVODNÍ SLOVO AUTORA
FOREWORD BY THE AUTHOR
Pavel Stříž

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
předkládám Vám několik experimentů, postřehů, myšlenek a zajímavostí ze
světa TEXu a jeho přátel, z oblastí, kterými se ve volném čase zabývám
a mohly by být pro Vás prospěšné.
Rád bych poděkoval České statistické společnosti (Ondřej Vencálek, Gejza
Dohnal) za možnost přetištění článků, organizátorům OSSConf (Aleš Kozubík, Rudolf Blaško), pozorným posluchačům této žilinské konference, Miroslavu Červenkovi (spolužák z vysoké školy), Jozefu Říhovi (můj první diplomant), a v neposlední řadě bratru Martinovi za letitou podporu při mé
experimentální tvorbě.
PF2020! aneb Když nestačí ani R, ani TEX
První článek je o experimentech při vzniku PF2020. Jedná se o pokusy
ve výpočetním prostředí R s TEXem užitým v závěrečné fázi.
Balíček PGFplots: O tvorbě jednoho grafu na zakázku
Článek tvoří návod na přípravu náročnějších částí grafu. V této knížečce
je to nejstarší příspěvek, datován ve sborníku konference OSSConf v roce
2011.
TEXLive 2020: Novinky v TEXovém světě
Následující příspěvek je rešerše nových a vylepšených TEXových balíčků
příchozích s distribucí TEXLive 2020. Pokusil jsem se připravit minimální,
ale vždy úplné ukázky.
Postřehy nejen k sazbě matematiky
Na předchozí článek navazují novinky u písem a s tím souvisejících TEXových balíčků.
Sbohem, drahý Karle, sbohem!
Tento příspěvek je vzpomínání na legendu TEXu, PostScriptu, MetaPostu
a rozšíření MetaFun, na Karla Horáka, který nás v srpnu roku 2020 opustil.
Zkusil jsem svými slovy připomenout, čím se zabýval a co řešil. Díky Karlovi
se víc vracím k základům grafiky, písmům a MetaPostu a Karel se díky mně
podíval víc do LuaTEXu. Na článku to asi nebude poznat, ale jeho příprava
byla psychicky vyčerpávající. Doufám, že to bylo mé poslední vzpomínání.
9Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Pájův TEXový svět Pavel Stříž

  • Product Code: Pájův TEXový svět Pavel Stříž
  • Availability: 3
  • 450CZK

  • Ex Tax: 450CZK