Johannes Kepler Nove stereometrické výpočty vinných sudů


Poprvé vychází česky Keplerův text o výpočtech objemů vinných sudů. Tento text vyšel německy a rusky, nevyšel kupodivu ani anglicky. Jde o příspěvek Keplera k vytvoření integračních metod ještě před vytvořením diferenciálního a integrálního počtu Leibnizem a Newtonem


K tomuto Keplerovu textu jsou připojeny texty o neeukleidovské geometrii Lobačevského Geometrické výpočty v teorii rovnoběžných čar a Janose Bolyaie Apendix Teorie prostoru

Dále je připojena korespondence mezi Blaisem Pascalem a Pierrem de Fermatem, která je považována za počátek teorie pravděpodobnosti.


Další texty v knize jsou rady pro začínající vydavatele Jak vydat knihu? A Krátce o fotografii a její historii a práce Alexandra Jankova Taylorův polynom


obsah

Obsah

Johannes Kepler: Nové stereometrické výpočty vinných

sudů. Stereometrie sudů 9

Předběžné poznámky o pravidlech výběru tvaru vinného sudu. 9

Část 1. Stereometrie pravidelných zakřivených těles. 10

Výzva k patronům. 35

Dodatek k Archimédovi: O stereometrii útvarů, blízko vhodných ke

konoidům a sféroidům. 36

Část 2. Speciální stereometrie rakouského sudu. 78

Vzpomínka. 93

O kubickém pravítku a jeho přesnosti. 125

Část 3. Použití celé knihy o sudech. 128

Závěr knihy. 143

Reference 143

Karel Vašíček: Knihy od Keplera a o Keplerovi, které vyšly

v poslední době 144

Johannes Kepler: Sen neboli Měční astronomie , Praha a

Litomyšl, 2004, 152 str. 144

Tycho a Kepler 146

James A. Connor: Keplerova čarodějnice, Praha, Pragma

2005, váz. 382 str., cena neuvedena. 147

Johannes Kepler: Dioptrika, Olomouc 1. Vyd. 2011. 303 str. 148

Josef Molnár: Vinné sudy jako inspirace vzniku

innitezimálního po£tu. 149

Loba£evskij: Geometrické výzkumy v teorii rovnoběžných

čar. Úvod. 154

Rovnoběžné přímky. 156

Součet vnitřních úhlů rovinného trojúhelníka. 160

Výzkumy úhlu rovnoběžnosti. 164

Vzájemná poloha rovnoběžných čar. 165

3

Měření trojhranu. 167

Hraniční čára. 173

Hraniční plocha. 179

Rovnice, svazující strany a úhly pravoúhlého trojúhelníka. 181

Zkoumání funkce Π (x) 186

Rovnice, svazující strany a úhly kaºdého trojúhelníka. 188

Reference 193

Janose Bolyaie v. Bolya, kapitána ženijního vojska c. k.

rakouské armády. Apendix. Teorie prostoru, 194

Rovnoběžnost. 195

Paracykl a parasféra. 201

Trigonometrie 207

Aplikace metody analýzy. Relace mezi geometrii a realitou. 214

Konstrukce. 218

Poznámka vydavatele a překladatele. 227

Reference 228

Korespondence mezi Blaisem Pascalem a Pierrem de

Fermatem 228

Reference 248

Karel Vašíček: Jak vydat knihu? 248

Reference 263

Krátce o fotografii a její historii. Zpracoval Karel Va²í£ek 263

Denice. 264

Základní pojmy fotografie. 264

Historie fotografie 266

Vynález chemické fotografie 267

Barevná fotografie 269

Holografie 272

4

Digitální fotografie 272

Vývoj snímacích čipů 273

CCD a CMOS 273

CMOS 273

Devadesátky v kostce 274

Panoramatická fotografie 275

Historie panoramatických fotoaparát· 276

K získání panoramatické fotografie vede více způsobů·: 276

Digitální panoramatický fotoaparát 278

Technická specikace fotoaparátu: 278

Specializované programy pro vytváření panoramatických fotografií 279

Reference 282

Osoby a obsazení 283

Karel Vašíček 284

Ing. Vladimír Ladma (nar. 1965) 284

František Just 285

Alexandr Jankov 285

Prof. Josef Molnár, CSc. 28328 str. A5, brož. Lesklé lamino, lepená vazba ISBN 978-80-903838-5-2

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Johannes Kepler Nove stereometrické výpočty vinných sudů

  • Product Code: Johannes Kepler Nove stereometrické výpočty vinných sudů
  • Availability: 48
  • 465CZK

  • Ex Tax: 465CZK

Related Products

Matematické principy přírodní filozofie - překlad 1. knihy Isaac NEWTON

Matematické principy přírodní filozofie - překlad 1. knihy Isaac NEWTON

Matematické principy přírodní filozofie - překlad 1. knihy Isaac NEWTONToto dílo je považováno za ne..

559CZK Ex Tax: 559CZK

Markýz de l'Hospital a Analýza nekonečně malých

Markýz de l'Hospital a Analýza nekonečně malých

Markýz de l'Hospital a Analýza nekonečně malýchJan MakovskýO L’Hospitalově pravidle slyšeli všichni...

550CZK Ex Tax: 550CZK