Совремeнная дидактика русского языка как второго иностранного

Совремeнная дидактика русского языка как второго иностранного

Избранные аспекты обучения русскому языку в чешской образовательной среде

Rozboudová, Lenka – Konečný, Jakub


témata: pedagogika – didaktika, lingvistika

brožovaná, 146 str., 1. vydání

vydáno: leden 2022

ISBN: 978-80-246-5075-3


Předkládaná monografie je věnována vybraným aspektům výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka v českém jazykovém a vzdělávacím prostředí. V knize jsou rozebírána témata, která různým způsobem utvářejí proces učení se ruskému jazyku, – motivace, aktivizující metody ve výuce ruského jazyka, možnosti využití ICT, interdisciplinární přístup ve výuce ruštiny, utváření interkulturní komunikační kompetence, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu výuky ruského jazyka a hodnocení žáků.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Совремeнная дидактика русского языка как второго иностранного

  • Product Code: Совремeнная дидактика русского языка как второго иностранного
  • Availability: 2
  • 220CZK

  • Ex Tax: 220CZK