Mařatkova gastroenterologie  Patofyziologie. Diagnostika. Léčba

Zavoral, Miroslav (ed.)


témata: lékařské vědy

vázaná, 1. vydání

vydáno: listopad 2021

ISBN: 978-80-246-5002-9

doporučená cena: 7000 Kč


Dvousvazková Mařatkova gastroenterologie je koncipována jako profilová učebnice gastroenterologie a hepatologie. Jde o původní a komplexní učebnici encyklopedicky pokrývající veškerou oborovou problematiku. Cílem autorů bylo navázat na jedinečnou Mařatkovu Praktickou gastroenterologii. Obor se však od jejího vydání v roce 1964 dramaticky změnil, což se samozřejmě promítlo do koncepce a obsahu předkládané publikace, která reflektuje:

• jasnější pochopení základních mechanismů onemocnění na buněčné, genetické a molekulární úrovni;

• jasnější porozumění patofyziologii gastrointestinálních nemocí a onemocnění jater;

• zavedení četných diagnostických testů a postupů, z nichž mnohé nahradily klasické metody;

• kombinace diagnostické a terapeutické endoskopie;

• farmakologický vývoj nových léků na stavy, které dříve nebylo možné farmakologicky léčit.

Nové kapitoly zahrnují aktuální diskusi o střevním mikrobiomu, probiotikách a fekální transplantaci mikrobiomu, o imunologii a nových poznatcích molekulární genetiky v gastroenterologii. Některé kapitoly mají výrazný mezioborový přesah – zabývají se nemocemi, které jsou velkou výzvou pro diagnostiku a léčbu v klinické praxi. Výrazným rysem monografie je přehlednost, detailní tabulky a vysoká kvalita obrazové dokumentace.

Součástí knihy je její elektronická verze, která obsahuje:

• kompletní text Mařatkovy gastroenterologie obohacený o interaktivní prvky s možností vyhledávání;

• nástroje pro psaní poznámek, podtrhávání textu a pořizování výpisků;

• videa prezentující diagnostické metody a operační výkony;

• testové otázky, které prověří znalost přečtené kapitoly;

• rozšířené seznamy literatury k jednotlivým kapitolám;

• pravidelné aktualizace textu i doprovodných materiálů.

Jsme přesvědčeni, že Mařatkova gastroenterologie bude patřit mezi nejdůležitější učebnice oboru a bude užitečná pro mediky, zdravotníky, gastroenterology a všechny, pro něž je gastroenterologie a hepatologie součástí klinické praxe.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Mařatkova gastroenterologie Patofyziologie. Diagnostika. Léčba

  • Product Code: Mařatkova gastroenterologie Patofyziologie. Diagnostika.
  • Availability: 1
  • 7,000CZK

  • Ex Tax: 7,000CZK