Slovanské jazyky v pohybu: proměny jazykových norem v letech 1945 až 2020

Bláha, Ondřej, a kol.


1. vydání, 2021, 318 stran, měkká vazba

ISBN 978-80-244-5973-8

obor - Filologie

Popis


Kolektivní monografie Slovanské jazyky v pohybu dokumentuje vývojové proměny slovanských jazyků v letech 1945 až 2020. Se zřetelem ke společenskému, politickému a kulturnímu kontextu dějin slovanských zemí autoři sledují zejm. pohyb v jazykových a stylových normách, který byl vyvolán jednak šířením nových médií (televize, později internet), jednak proměnami postojů uživatelů k jazykům, zejm. spisovným. Spisovné jazyky pozbývaly v poválečných desetiletích různou měrou svých původních symbolických, národně-reprezentativních funkcí, a naopak se posilovalo jejich pojímání jako pouhých instrumentů pro praktickou a komfortní komunikaci. Zároveň se však od 80. let 20. století – vedle puristických nálad – probouzejí i tendence opačné, které směřují ke konstituování nových spisovných jazyků s výraznými symbolickými hodnotami (rusínština, kašubština, bosenština, černohorština aj.).

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Slovanské jazyky v pohybu: proměny jazykových norem v letech 1945 až 2020

  • Product Code: Slovanské jazyky v pohybu: proměny norem v letech 1945 až 2020
  • Availability: 1
  • 299CZK

  • Ex Tax: 299CZK