Strukturální přeměna veřejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti  Jürgen HabermasJedna z mála klasických knih z oblasti sociální filosofie 20. století, v níž autor zkoumá vznik, přeměnu a rozklad měšťanské veřejnosti v souvislostech vývoje moderní společnosti.

Publikace vychází v novém vydání v lehce upraveném překladu Aleny Bakešové a Josefa Velka.Překlad: Alena Bakešová, Josef Velek


ISBN 978-80-7007-718-4

394 stran, brožovaná

Doporučená prodejní cena: 390 Kč


obsah


O dobrém špatnu 9 Obsah PŘEDMLUVA K NOVÉMU VYDÁNÍ Z ROKU 1990 . . . . . . . . 13 I. Vznik občanské veřejnosti a její pojetí . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 II. Strukturální přeměna veřejnosti – tři revize . . . . . . . . . . . . . 23 III. Změněný teoretický rámec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 IV. Občanská společnost nebo politická veřejnost . . . . . . . . . . . 45 PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 I. ÚVOD: PROPEDEUTICKÉ VYMEZENÍ TYPU OBČANSKÉ VEŘEJNOSTI § 1. Výchozí otázka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 § 2. K typu reprezentativní veřejnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Exkurs: Konec reprezentativní veřejnosti, ilustrovaný na příkladu Viléma Meistera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 § 3. Ke vzniku občanské veřejnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 II. SOCIÁLNÍ STRUKTURY VEŘEJNOSTI § 4. Základní nárys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 § 5. Instituce veřejnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 § 6. Měšťanská rodina a institucionalizace soukromí ve vztahu k publiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 § 7. Literární veřejnost a její vztah k veřejnosti politické . . . . . . 113 10 O nekonečném špatnu III. POLITICKÉ FUNKCE VEŘEJNOSTI § 8. Model anglického vývoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 § 9. Kontinentální varianty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 § 10. Občanská společnost jako sféra soukromé autonomie: soukromé právo a liberalizovaný trh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 § 11. Rozporná institucionalizace veřejnosti v občanském právním státě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 IV. OBČANSKÁ VEŘEJNOST – IDEA A IDEOLOGIE § 12. Public opinion – opinion publique – veřejné mínění: k prehistorii toposu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 § 13. Publicita jako princip zprostředkování politiky a morálky (Kant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 § 14. K dialektice veřejnosti (Hegel a Marx) . . . . . . . . . . . . . . . 188 § 15. Ambivalentní pojetí veřejnosti v teorii liberalismu (John Stuart Mill a Alexis de Tocqueville) . . . . . . . . . . . . . . . . 201 V. SOCIÁLNÍ PŘEMĚNA STRUKTURY VEŘEJNOSTI § 16. Tendence prolínání veřejné sféry a soukromé oblasti . . . . 215 § 17. Polarizace sociální sféry a sféry intimity. . . . . . . . . . . . . . 227 § 18. Od publika, které kulturu posuzuje, k publiku, které ji konzumuje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 § 19. Rozmazaný půdorys: vývojové linie rozpadu občanské veřejnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 VI. Politická přeměna funkce veřejnosti § 20. Od žurnalismu soukromých pisatelů k veřejným službám masmédií – reklama jako funkce veřejnosti . . . . . . . . . 261 § 21. Princip publicity a jeho změněná funkce . . . . . . . . . . . . . 278 O dobrém špatnu 11 § 22. Vytvořená veřejnost a neveřejné mínění: volební chování obyvatelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 § 23. Politická veřejnost v procesu sociálněstátní transformace liberálního právního státu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 VII. K POJMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ § 24. Veřejné mínění jako fikce ústavního práva – a sociálněpsychologické zrušení tohoto pojmu. . . . . . . . . . . . 325 § 25. Pokus o sociologické vysvětlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Poznámka k 2. vydání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Odkazy na literaturu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Jmenný rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Věcný rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Strukturální přeměna veřejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti Jürgen Habermas

  • Product Code: Struktur. přeměna veřej. Zkoum. kateg. obč. spol. J. Habermas
  • Availability: 2
  • 390CZK

  • Ex Tax: 390CZK