Město v bouři Biegel, Richard  Urbanismus a architektura historického centra Prahy (1830–1970)

témata: architektura a urbanismus

vázaná, 768 str., 1. vydání

vydáno: srpen 2022

ISBN: 978-80-246-5289-4

doporučená cena: 2400 Kč


Kniha představuje urbanistické a architektonické osudy historického centra Prahy v období, kdy se měnilo z malebného historického souměstí v ambiciózní velkoměsto. Téma otevírají první romantické zásahy, které městu daly nábřeží a promenády. V poměrně dramatickém protikladu následuje období radikální asanace, která znamenala demolici celých čtvrtí domů a vyvolala neméně radikální reakci ochránců „staré Prahy“. Samostatnou kapitolu představuje doba pozoruhodných meziválečných proměn města v metropoli nového státu, stejně jako temné protektorátní období megalomanských urbanistických plánů. S poválečnou euforií přicházejí nejen nové představy a sny, ale také brzký nástup komunistické totality, jejíž urbanistické vize jako by přímo navazovaly na protektorátní projekty. Finále knihy pak tvoří období let 1958–1970, které přineslo nejen návrat modernismu, ale také zásadní diskuse, jakou roli má vlastně historické centrum v organismu moderního města hrát.

Překotné formování metropole otřáslo téměř vším, co staleté město do té doby představovalo. Práce proto sleduje nejen zrod a prosazení nových idejí, ale také čím dál silnější vědomí památkové hodnoty města, které v roce 1971 vyvrcholí jeho prohlášením za Pražskou památkovou rezervaci. Bylo-li to možné, dostávají v textu slovo přímo aktéři jednotlivých diskusí a ideových bojů. Jejich prostřednictvím lze nejlépe pochopit nejen dobové postoje a dilemata, ale také hlubokou vnitřní kontinuitu, která se s odstupem let ukazuje jako mnohem významnější, než by se z klipovitého střídání architektonických stylů i politických režimů mohlo na první pohled zdát.


tištěná kniha

Město v bouři

Město v bouři

Urbanismus a architektura historického centra Prahy (1830–1970)

Biegel, Richard


témata: architektura a urbanismus

vázaná, 768 str., 1. vydání

vydáno: srpen 2022

ISBN: 978-80-246-5289-4

doporučená cena: 2400 Kč


 E-shop


ANOTACE

OBSAH

Poděkování

Úvod

Dějiny zápasu o historické město v zrcadle literatury


I. Na prahu proměny (1830–1870)

Prolog: Praha přelomu 18. a 19. století

Obraz barokního města

Proměna města v čase osvícenství

Romantické město

Karel Chotek a jeho městské projekty

První pražské nádraží a proměny města ve 40. letech

Urbanistické a architektonické zásahy šedesátých let

Nové mosty a první velkoměstské novostavby

Zboření novoměstských hradeb a otázka pražské „Ringstrasse“


II. Radikální asanace centra Prahy (1870–1900)

Výstavba nábřeží a regulace let sedmdesátých a osmdesátých

Dvořákovo nábřeží a proměna okolí Rudolfina

Palackého nábřeží a regulace Podskalí

Od Pamětního spisu k první celoměstské regulaci

Pražská asanace

Kořeny a souvislosti asanace

Pátá čtvrť

Soutěž o asanační plán

Kritika asanačního plánu z pera Jana Nerudy a Renaty Tyršové

Urbanistické principy asanačního plánu

Karel Chytil a obhajoba historické zástavby asanačního obvodu

Hledání investora asanačního podniku

Demolice mimo asanační oblast a pokus o asanaci Malé Strany

Bestia triumphans

Velikonoční manifest a první vlna asanačních demolic

Umělecká komise a Bestia triumphans

Spor o severní stranu Staroměstského náměstí

Žofínská schůze a vznik Klubu Za starou Prahu


III. Boj o charakter historického města (1900–1918)

Regulace historických čtvrtí

Sakařova regulace Starého Města

Petrská čtvrť

Balšánkova regulace Malé Strany

Proměny města na přelomu století

Urbanistické zásahy

Demolice památek

Pokračování staroměstské asanace

Soudobá architektura a historické město na počátku 20. století

Pluralita architektonických proudů kolem roku 1900

Nová zástavba asanační čtvrti

Novobarokní dialog s historickým městem

Soutěže na Staroměstskou radnici v letech 1899–1909

Zánik barokního Václavského náměstí a zrození městské „City“

Klub Za starou Prahu a jeho moderní generace

Pokus o záchranu Braunova domu

Podskalí a Emauzy

Průlom U Klíčů

Dům U Černé Matky Boží

Bilance zápasu počátku století


IV. Epicentrum metropole (1918–1938)

Velkoměstské urbanistické úvahy

Snění o Velké Praze

Ideální Velká Praha Maxe Urbana

Historické centrum města na počátku dvacátých let

Počátky Státní regulační komise

Soutěž na Letenskou pláň a otázka dopravního průrazu Starým Městem

Soutěž na úpravu Malé Strany a projekt Státní galerie na Kampě

Regulace hlavních městských tříd a náměstí

Nové veřejné budovy

Ministerstva v Petrské čtvrti

Areál pod Emauzy

Kontextuální novostavby v historickém prostředí

Adaptace historických areálů na nové účely

Dynamické proměny centra ve dvacátých letech

Novostavby v oblasti staroměstského hradebního okruhu

Proměna Václavského náměstí

Stavební ruch sklonku dvacátých let

Centrum města v plánech Státní regulační komise

První náčrt regulace z roku 1924

Regulační plán Starého Města

Regulace Nového Města a Malé Strany

Za novou Prahu!

Nástup avantgardní generace

Funkcionalistická architektura v historickém centru

Kontextuální novostavby třicátých let

Architektonicko-památkový spor o Staré Město

Havlíčkovy vize radikální přestavby centra

Bilance meziválečného období


V. Ve stínu totalitních vizí (1938–1958)

Protektorátní město

Vize urbanistického celku a regionální plánování

Státní plánovací komise a její urbanistické projekty

Architektura přelomu třicátých a čtyřicátých let

Asanace historických bloků

Poválečná proměna

Zlomový rok 1945

Soutěž na dostavbu Staroměstské radnice z roku 1946 a památková otázka

Problém dopravy v historickém centru

Náměstí Budovatelů

Směrný plán Prahy z roku 1948

Pokus o socialistickou metropoli

Komunistický převrat a jeho důsledky

Stalinistické vize

Směrný plán Prahy z roku 1952

„Stará Praha v nové kráse“

Památková péče v nové politické situaci

Ideologické rekonstrukce památek

Novostavby druhé poloviny 50. let


VI. Návrat modernismu (1958–1970)

Centrum města v nové roli

„Praha roku 2000“

Generační vrstvení padesátých a šedesátých let

Směrný plán z roku 1961

Soutěž na řešení centra města

Dopravní projekty v historickém centru

Severojižní magistrála

Tunely v centru města

Spor o podzemní dráhu

Novostavby šedesátých let

Centrum města na přelomu padesátých a šedesátých let

Dostavba Národního divadla

Soutěže na dostavbu Staroměstské radnice v letech 1962–1966

Projekty hotelů v centru města

Soutěž na budovu parlamentu a další projekty v okolí magistrály

Zástavba proluk a nové obchodní domy

Projektové ústavy jako epilog pražské architektury 60. let

Město jako památka

SÚRPMO jako garant obnovy a poznání památek

„Památkářská architektura“

Adaptace historických areálů a otázka čtvrti Na Františku

Obnova průčelí emauzského kostela

Pražská památková rezervace


Závěr


Srovnávací plány města 1816 / 1842 / 1884 / 1909–14 / 1938 / 2020


Literatura

Seznam vyobrazení

Summary

Rejstřík

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Město v bouři Biegel, Richard Urbanismus a architektura Prahy

  • Product Code: Město v bouři Biegel, Richard Urbanismus a architektura Prahy
  • Availability: 2
  • 2,400CZK

  • Ex Tax: 2,400CZK