ZAPOMENUTÝ OSTROV. ZÁPAD, RUSKO, STŘEDNÍ EVROPA A OTÁZKA NAŠÍ IDENTITY


Michal Téra

Zapomenutý ostrov. Západ, Rusko, střední Evropa a otázka naší identity

Monografie Zapomenutý ostrov se ve třech studiích věnuje otázce naší současné identity a jejím historickým kořenům. První text se snaží vymezit střední Evropu z hlediska kulturního vývoje a historických souvislostí celého regionu a představit ji jako svébytnou součást evropské civilizace. Druhá studie demonstruje na celém spektru textů a výpovědí způsob nazírání na Rusko a Rusy v českém veřejném prostoru a snaží se s tímto nazíráním polemizovat. Ve třetí kapitole se autor zamýšlí nad dosavadním vývojem po listopadu 89, poměrem českého a obecně středoevropského prostoru k tzv. Západu a snaží se vymezit klíčové principy naší současné identity i její perspektivy. Kniha kombinuje odborný a esejistický styl a využívá celou škálu textů a zdrojů, které rozebírá, široce komentuje a doplňuje osobními postřehy.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ZAPOMENUTÝ OSTROV. ZÁPAD, RUSKO, STŘEDNÍ EVROPA A OTÁZKA NAŠÍ IDENTITY

  • Product Code: ZAPOMENUTÝ OSTROV. ZÁPAD, RUSKO, STŘEDNÍ EVROPA
  • Availability: 1
  • 500CZK

  • Ex Tax: 500CZK