AUTONOMIE A ALTERITA. KANT A FENOMENOLOGIE  Jakub Sirovátka


Autonomie a alterita. Kant a fenomenologie

Kniha Autonomie a alterita se věnuje vztahu autonomie a jinakosti, a to na základě dialogu mezi Kantovou filosofií a fenomenologií. Pojem autonomie je představen na základě Kantova myšlení se zaměřením na jeho prakticko-etickou filosofii, přičemž lze rozlišit několik významů autonomie: autonomii jako sebezákonodárství, jako vrchní mravní princip, jako svobodu, jako základ důstojnosti člověka. Bylo by ale chybou představovat si autonomní subjekt jako izolovanou entitu. Autonomie je záležitost vztahová a žije z určitých podmínek. Rozpracování vztahového pole autonomie je tématem fenomenologické části, a to pomocí teorií intersubjektivity. Jedná se o rozvrhy, které popisují vztah k Druhému vycházejíce z apriorního, společného základu: z původního a intersubjektivně sdíleného světa u Husserla, ze vzájemného propletení u Merleau-Pontyho nebo ze spolu-bytí u Heideggera. Alternativní model Levinasův a Sartrův zdůrazňuje naopak radikální oddělení mezi subjektem a druhým člověkem. Druhý stojí v bezprostředním vztahu k subjektu a radikálně zpochybňuje jeho autonomii.


Bližší informace

O autorovi

Počet stran 192

Typ Vázaná

Rok vydání 2023

ISBN 978-80-7465-585-2

Rozměry 140 x 205 mm

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

AUTONOMIE A ALTERITA. KANT A FENOMENOLOGIE Jakub Sirovátka

  • Product Code: AUTONOMIE A ALTERITA. KANT A FENOMENOLOGIE Jakub Sirovátka
  • Availability: 1
  • 250CZK

  • Ex Tax: 250CZK