VYUŽITIE MIKROKONTROLÉROV V AUTOMATIZOVANOM RIADENÍ


Gabriel Gašpar , Juraj Ďuďák


Edícia: Vysoškolská učebnica

Vydanie číslo: 1

Vydanie rok: 2023

Väzba: V2

Počet strán: 150

Rozmer [mm/formát]: B5

ISBN: 978-80-227-5283-1


Učebnica obsahuje informácie o aktuálnych trendoch v oblasti využitia mikrokontrolérov pre automatizované riadenie.


Obsah prvej časti je primárne zameraný na opis jazyka Python a základy jeho použitia pre danú oblasť. Príklady použitia obsahujú riešenia v jazyku Python, ako aj v jazyku C. Vybrané knižnice sú stručne predstavené a rovnako doplnené príkladmi použitia.


V druhej časti je učebnica zameraná na využitie implementácie jazyka Python s názvom MicroPython na mikrokontroléroch. V tejto časti je opísaná integrácia na mikrokontroléri, limity danej implementácie a spôsob použitia, ako aj základné elektrické a elektronické zapojenie a používané logické úrovne. Ďalej je opísaná obsluha periférnych zariadení ako sú GPIO pre vstupy a výstupy, časovače a čítače, RTC a podobné. Náležitá pozornosť je venovaná komunikačným rozhraniam pre pripojenie rôznych druhov senzorov, akčných členov a pohonov, a ďalších periférií so zameraním na použitie týchto modulov v prostredí priemyselných sietí a komunikačných protokolov používaných v Industry 4.0 a taktiež v prostredí sietí typu IIoT. Dôraz sa kladie na rapid prototyping riešení s mikrokontrolérmi, ktoré je možné po overení

optimalizovať vzhľadom na požadované parametre.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

VYUŽITIE MIKROKONTROLÉROV V AUTOMATIZOVANOM RIADENÍ

  • Product Code: VYUŽITIE MIKROKONTROLÉROV V AUTOMATIZOVANOM RIADENÍ
  • Availability: 2
  • 390CZK

  • Ex Tax: 390CZK