Etnicita a nacionalismus  Antropologické perspektivy  Eriksen, Thomas Hylland


témata: antropologie a etnografie


brožovaná, 370 str., 2. vydání

překlad: Jakoubek, Marek - Lupták Burzová, Petra - Lupták, Ľubomír - Budilová, Lenka J. - Valenta, Lubomír - Hejnal, Ondřej

vydáno: červenec 2023

ISBN: 978-80-246-4079-2

doporučená cena: 490 Kč


 E-shop


ANOTACE

V oblasti sociální antropologie je etnicita hlavním tématem už od konce šedesátých let a rovněž dnes zůstává centrálním předmětem výzkumů. Přestože tato kniha vychází zejména z příspěvků antropologie ke studiu etnicity a spřízněných fenoménů, její záběr přesahuje hranice akademické antropologie. Díky dlouhodobému terénnímu výzkumu a perspektivě zdola získává antropologie možnost generovat bezprostřední poznatky o sociálním životě přímo z oblasti každodenních interakcí, která je do značné míry sférou, kde se fenomén etnicity rodí. Etnické vztahy vznikají a nabývají na významu v sociálních situacích a kontaktech coby produkt lidské snahy odpovědět na životní nároky a výzvy. Sociální antropologie nabízí jedinečnou možnost zkoumat tyto procesy v samém středu lokálního dění, přestože k tomu, abychom o etnicitě a nacionalismu získali úplnou představu, je třeba ji doplnit historickými a makrosociologickými přístupy.

Antropologické přístupy nadto umožňují zjišťovat, jakými způsoby lidé definují a vnímají etnické vztahy; jak hovoří a uvažují o své vlastní skupině, o skupinách ostatních, o jejich hlavních charakteristikách, a také o tom, jak jsou udržovány, vyjednávány a proměňovány odpovídající světonázory. Význam, jaký lidé přikládají svému členství v etnické skupině, je vědeckému zkoumání nejdostupnější prostřednictvím detailního, na osobní participaci založeného výzkumu, který je doménou antropologie. A nakonec, sociální antropologie jako komparativní disciplína věnuje pozornost jak podobnostem, tak rozdílům mezi jednotlivými mezietnickými situacemi a jejich kontexty, je tedy schopna nabídnout mnohovrstevnou a komplexní vizi etnicity v současném světě.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Etnicita a nacionalismus Antropologické perspektivy Eriksen, Thomas Hylland

  • Product Code: Etnicita a nacionalismus Antropologické perspektivy Eriksen
  • Availability: 3
  • 490CZK

  • Ex Tax: 490CZK